Tại Houzzy Stone, bạn và chúng tôi cam kết cùng nhau thể hiện trách nhiệm qua từng viên đá khai thác từ Đất Mẹ mà chúng ta thụ hưởng, bằng cách cùng nhau hoàn trả lại thiên nhiên và đóng góp cộng đồng!

Chi tiết chương trình

Đá bazan ốp - látXem thêm

418.000495.000 /m2
463.000547.000 /m2
76.000135.000 /Viên
417.000556.000 /m2
360.000940.000 /MD
285.000481.000 /m2
556.0001.105.000 /m2
388.000635.000 /m2

đá bazan mỹ nghệXem thêm

3.500.000 /Bộ
151.000377.000 /cây
556.0001.105.000 /m2

đá BAZAN khácXem thêm

2.850.000 /Pallet
2.850.000 /Pallet
76.000135.000 /Viên
360.000940.000 /MD
151.000377.000 /cây
463.000547.000 /m2